การเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ถึงรีสอร์ท
มีเที่ยวบินให้บริการทุกวันในหลากหลายช่วงเวลาจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพ และท่าอากาศยานนานานชาติดอนเมือง กรุงเทพ สู่ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ โดยใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที จากนั้นเดินทางโดยรถยนต์มาสู่ท่าเรือบ้านหัวหิน ใช้เวลาประมาณ 45 นาที เพื่อนำรถยนต์ลงแพขนานยนต์ ไปสู่เกาะลันตาน้อย โดยใช้เวลาประมาณ 20 นาที และเดินทางโดยรถยนต์อีกประมาณ 30 นาที สู่เกาะลันตาใหญ่ที่จุดหมายปลายทางรวิวาริน รีสอร์ทแอนด์สปา

การเดินทางโดยใช้บริการรถรับส่งของรีสอร์ท: ทางรีสอร์ทมีบริการรับส่งด้วยรถตู้ส่วนตัวแบบวีไอพี สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 4 ที่นั่ง อัตราค่าบริการ 3,200 บาทต่อเที่ยว สามารถติดต่อและสอบถามรายละเอียดได้ที่แผนกสำรองห้องพักของรีสอร์ท อีเมล [email protected]

การเดินทางโดยรถยนต์ลีมูซีนและรถแท็กซี่: สามารถติดต่อขอรับบริการรถยนต์ลีมูซีนหรือรถแท็กซี่ได้จากท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและอัตราค่าบริการสามารถสอบถามได้ที่ Krabi Tourism   +66 75 622 163, Krabi International Airport   +66 75 636 541, Airport Shuttle Bus   +66 85 889 2664

การเดินทางจากอ่าวนางหรือตัวเมืองกระบี่ถึงรีสอร์ท
สามารถเดินทางโดยรถยนต์มาสู่ท่าเรือบ้านหัวหิน ใช้เวลาประมาณ 75-90 นาที เพื่อนำรถยนต์ลงแพขนานยนต์ ไปสู่เกาะลันตาน้อย โดยใช้เวลาประมาณ 20 นาที และเดินทางโดยรถยนต์อีกประมาณ 30 นาที สู่เกาะลันตาใหญ่ที่จุดหมายปลายทางรวิวาริน รีสอร์ทแอนด์สปา

การเดินทางโดยใช้บริการรถรับส่งของรีสอร์ท: ทางรีสอร์ทมีบริการรับส่งด้วยรถตู้ส่วนตัวแบบวีไอพี สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 4 ที่นั่ง อัตราค่าบริการ 4,000 บาทต่อเที่ยว สามารถติดต่อและสอบถามรายละเอียดได้ที่แผนกสำรองห้องพักของรีสอร์ท อีเมล [email protected]

การเดินทางโดยรถตู้โดยสารสาธารณะหรือรถแท็กซี่: สามารถใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะหรือรถแท็กซี่ได้จากจุดบริการต่างๆจากอ่าวนางหรือตัวเมืองกระบี่ เพื่อเดินทางมายังเกาะลันตาได้

การเดินทางโดยทางเรือ: สามารถใช้บริการเรือโดยสารจากท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา อ่าวนาง มายังเกาะลันตาขึ้นที่ท่าเรือศาลาด่าน โดยใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง จากนั้นสามารถใช้บริการรถรับส่งของรีสอร์ทจากท่าเรือศาลาด่านเพื่อเดินทางมารวิวารินได้ โดยมีอัตราค่าบริการ 400 บาทต่อเที่ยว สามารถติดต่อและสอบถามรายละเอียดได้ที่แผนกสำรองห้องพักของรีสอร์ท อีเมล [email protected] และบริการเรือของ Royal Lanta Fern (Ferry) +66 75 668 092
* การเดินทางโดยทางเรือให้บริการเฉพาะช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนเมษายน ส่วนในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม การให้บริการเรือจะมีจำนวนลดลงโดยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำทะเล

การเดินทางจากสนามบินภูเก็ตถึงรีสอร์ท
จากท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต สามารถเดินทางโดยใช้บริการรับส่งด้วยรถตู้ส่วนตัวแบบวีไอพี สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 4 ที่นั่ง สามารถติดต่อและสอบถามรายละเอียดได้ที่แผนกสำรองห้องพักของรีสอร์ท อีเมล [email protected]

การเดินทางโดยทางเรือ: สามารถใช้บริการเรือเร็วโดยสารจากท่าเรือรัษฎา ภูเก็ต มายังเกาะลันตาขึ้นที่ท่าเรือศาลาด่าน จากนั้นสามารถใช้บริการรถรับส่งของรีสอร์ทจากท่าเรือศาลาด่านเพื่อเดินทางมารวิวารินได้ โดยมีอัตราค่าบริการ 400 บาทต่อเที่ยว สามารถติดต่อและสอบถามรายละเอียดได้ที่แผนกสำรองห้องพักของรีสอร์ท อีเมล [email protected] และบริการเรือเร็วของบริษัท Lanta Petpailin +66 75 667 033
* การเดินทางโดยทางเรือให้บริการเฉพาะช่วงเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนเมษายน ส่วนในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม การให้บริการเรือจะมีจำนวนลดลงโดยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำทะเล