เกี่ยวกับเรา


เกี่ยวกับรวิวาริน
เกาะลันตาใหญ่ ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดกระบี่ ฝั่งทะเลอันดามันทางตอนใต้ของประเทศไทย ที่ซึ่งมีความสวยงามของธรรมชาติและความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลและป่าไม้ โดยรวิวาริน รีสอร์ทแอนด์สปา ตั้งอยู่ที่หาดคลองโตบบนพื้นที่กว่า 32 ไร่ อยู่ท่ามกลางระหว่างชายหาดที่สวยงามของท้องทะเลอันดามันและไล่เรียงขึ้นไปบนเนินเขา รวิวารินได้รับการออกแบบให้มีความสอดคล้องกันระหว่างสิ่งปลูกสร้างและธรรมชาติ ท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่นของพืชพรรณธรรมชาติแบบป่าฝนเขตร้อน โดยมีแนวคิดในการก่อสร้างที่ให้ความสำคัญในการรักษาต้นไม้และธรรมชาติดั้งเดิมเอาไว้ให้มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการหลีกเลี่ยงการตัดต้นไม้ใหญ่ ทำให้สิ่งปลูกสร้างของรวิวารินมีความใกล้ชิดกับธรรมชาติ มีความผสมผสานกลมกลืนกันอย่างลงตัว


"We Go Green"

รวิวารินมีแนวคิดในการให้บริการระดับ 5 ดาว ที่หรูหราสะดวกสบายแต่ยังต้องผสมผสานกลมกลืนไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและความเป็นมิตรกับธรรมชาติให้มากที่สุดควบคู่กันไปด้วย โดยมีนโยบายในการบริหารจัดการภายในรีสอร์ทด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดและสม่ำเสมอ อาทิ ระบบบำบัดและจัดการน้ำเสีย การคัดแยกขยะ การลดใช้พลาสติก การทำความสะอาดชายหาด การทำแปลงปลูกผักสวนครัวแบบปลอดสารพิษ รวมไปถึงการประหยัดทรัพยากรและพลังงาน ต่างๆ เช่น ลดการใช้กระดาษ การเลือกใช้วัสดุรีไซเคิล การปิดเครื่องปรับอากาศและไฟฟ้าช่วงพักกลางวันในส่วนของสำนักงาน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อต้องการให้รีสอร์ทมีความเป็นมิตรต่อธรรมชาติให้มากที่สุดและยังเป็นการปลูกฝั่งจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ธรรมชาติและระบบนิเวศในรวิวาริน

บนพื้นที่กว่า 32 ไร่ ของเนินเขาที่เชื่อมต่อกับหาดทรายและท้องทะเลอันดามัน ท่ามกลางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธรรมชาติในแบบป่าฝนเขตร้อน มีพรรณไม้งามและไม้ป่าหลากหลายชนิดที่ได้รับการดูแลให้คงความเป็นธรรมชาติไว้อย่างดีที่สุด ทั้งไม้ผลที่ให้ร่มเงาและสามารถนำผลมารับประทานได้ เช่น มะขาม มะพร้าว กล้วย ขนุน พันธุ์ไม้ดอกที่ให้ดอกสวยงามและกลิ่นหอมฟุ้งตามธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งยามค่ำคืน เช่น ลีลาวดี จำปี แก้ว โมก ชงโค รวมไปถึงต้นไม้ใหญ่อย่าง ราชพฤกษ์ ไทร ประดู่ พญาสัตบรรณ ตะแบก หูกวาง เป็นต้น ทำให้บรรยากาศภายในรีสอร์ทเต็มเป็นด้วยความเขียวชอุ่มและความชุ่มชื้น ซึ่งในช่วงที่มีฝนตกจะมีมอสขึ้นปกคลุมตามแนวหินดาดเสมือนข้างทางเดินถูกปูด้วยพรมสีเขียวตลอดแนวยาว นอกจากนี้ยังมีสระบัวขนาดใหญ่ซึ่งเป็นเสมือนลำธารที่ในบริเวณส่วนกลางของรีสอร์ท มีทั้งเต่าและปลานานาชนิด รวมไปถึงเพื่อนสิ่งมีชีวิตที่น่ารักที่มักออกมาแสดงตัวให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง อาทิ ปูเสฉวน ลิง ตัวเงินตัวทอง และนกหลากหลายสายพันธุ์ ด้วยเหตุนี้การเดินสำรวจลัดเลาะจากชายหาดขึ้นไปบนเนินเขาจึงเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะทำให้เกิดความเพลิดเพลินและสามารถสัมผัสได้ถึงความงดงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิด