• FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

  - ท่านสามารถชำระเงินได้หลากหลายช่องทางทั้งชำระผ่านบัตรเครดิต หรือชำระด้วยวิธีการโอนเงินผ่านธนาคาร โดยชำระเป็นสกุลเงินบาทก่อนการเข้าพัก

  * ท่านอาจต้องเสียค่าธรรมเนียมสำหรับการชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร
  * ขอสงวนสิทธิ์การชำระเงินผ่านบัตรเครดิตเฉพาะบัตรเครดิตที่ผู้ถือบัตรเป็นผู้เข้าพัก พร้อมกับการลงชื่อในเอกสารยินยอมให้ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต ในกรณีที่ชำระผ่านบัตรเครดิตโดยใช้บัตรเครดิตของบุคคลที่สาม ผู้ที่ถือบัตรต้องลงชื่อในเอกสารยินยอมให้ชำระเงินผ่านบัตรเครดิตพร้อมกับแนบสำเนาหนังสือเดินทางของผู้ที่ถือบัตรเครดิตให้กับทางรีสอร์ท และทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการสำรองห้องพักและการชำระเงินในกรณีที่เกิดความผิดพลาดในการส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  รวิววารินยินดีต้อนรับบัตรเครดิต Master Card, Visa และ  American Express

  เนื่องจากการขอยกเลิกการสำรองห้องพักมีเงื่อนไขและนโยบายที่แตกต่างกันตามแต่ละกรณี ทางรวิวารินขอแนะนำให้ท่านกรุณาอ่านทำความเข้าใจเงื่อนไขและนโยบายสำหรับการยกเลิกการสำรองห้องพักก่อนการทำการสำรองพัก เพื่อเป็นการป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้

  เวลาในการเช็คอิน คือ 14.00 น. และเวลาสำหรับการเช็คเอ้าท์ คือ 12.00 น. (เที่ยงตรง) สำหรับการเข้าพักก่อนเวลาเช็คอิน ทางรีสอร์ทจะทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการเตรียมความพร้อมของห้องพักให้เรียบร้อยสำหรับการต้อนรับท่านโดยเร็วที่สุด แต่อย่างไรก็ตามทางรีสอร์ทไม่สามารถยืนยันการขอเช็คอินก่อนเวลากำหนด หรือการขอเช็คเอ้าท์หลังเวลาที่กำหนดได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักที่ว่างในขณะนั้นและให้เป็นไปตามมาตรฐานในการเช็คอินและเช็คเอ้าท์ อย่างไรก็ตามเพื่อความมั่นใจและความสะดวกสบายของท่านสำหรับการเช็คอินก่อนเวลาหรือการเช็คเอ้าหลังกำหนดเวลา ทางรีสอร์ทขอแนะนำให้ท่านทำการสำรองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน สำหรับการเสนอราคาสุดพิเศษสำหรับการเช็คอินก่อนเวลาหรือการเช็คเอ้าหลังกำหนดเวลา

  ท่านสามารถเดินทางสู่ริววาริน รีสอร์ทแอนด์สปา ได้ทั้งทางรถยนต์และทางเรือ การเดินทางโดยรถยนต์จากท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่,ภูเก็ต หรือตรัง หรือจากอ่าวนางและตัวเมืองกระบี่ เพื่อนำรถยนต์ลงแพขนานยนต์ที่ท่าเรือบ้านหัวหัวหิน สู่เกาะลันตาน้อยและใช้เวลาเดินทางด้วยรถยนต์อีกเพียงไม่นานสู่เกาะลันตาใหญ่ หากท่านเลือกการเดินทางโดยเรือสามารถใช้บริการเรือโดยสารได้จากอ่าวนาง,ท่าเรือบ้านหิวหิน กระบี่ หรือ จากท่าเรือรัษฎา จังหวัดภูเก็ต เพื่อมาสู่เกาะลันตาใหญ่ที่ท่าเรือบ้านศาลาด่าน หากท่านต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองบริการรถรับส่งของรวิวารินสามารถติดต่อได้ที่แผนกสำรองห้องพัก หรือ [email protected]
   

  รวิวารินขอแนะนำห้องพักแบบ Deluxe Rooms หรือ Pond Rooms เนื่องจากห้องพักทั้ง 2 แบบนี้มีเตียงคู่ขนาดควีนไซส์ ซึ่งสะดวกสบายเหมาะสำหรับเด็กเล็กที่ต้องนอนร่วมกับผู้ปกครอง อย่างไรก็ตามทางรีสอร์ทมีบริการเตียงเสริมสำหรับห้องพักแบบ แบบ Deluxe Rooms หรือ Pond Rooms ทั้งท่านยังสามารถร้องขอห้องพักที่สามารถเชื่อมต่อกันได้ในห้องพักแบบ Deluxe Rooms และห้องพักที่อยู่ใกล้ชิดกันในห้องพักแบบ Pond Rooms ได้อีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าพักแบบครอบครัวหรือผู้เข้าพักที่มาเป็นกลุ่ม ที่ต้องการพักในบริเวณใกล้เคียงกัน

  รวิวารินมีบริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับอุบัติเหตุเล็กน้อย แต่สำหรับอุบัติเหตุหรืออาการเจ็บปวดขั้นรุนแรงทางรีสอร์ทสามารถให้บริการช่วยเหลือติดต่อกับคลีนิคหรือโรงพยาบาลบนเกาะลันตาและบริเวณใกล้เคียง พร้อมกับพนักงานที่มีสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้คอยให้การช่วยเหลือ

  ห้องพักทุกประเภทที่รวิวารินสามารถมองเห็นวิวทะเลได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องพักแบบ Beachfront Pool Villa,  Sunset Pool Villa,  Baan Rawi Suit และ Baan Warin Suit  หากแต่บางส่วนของห้องพักแบบ Deluxe Room Pond Room และ Villa จะมีห้องพักแบบวิวทะเลหรือวิวสวน เนื่องจากรวิวารินมีนโยบายในการรักษาสภาพแวดล้อมเดิมและต้นไม้ใหญ่ไว้ให้มากที่สุด สิ่งปลูกสร้างจึงมีความสอดคล้องและผสมผสานกลมกลืนไปกับธรรมชาติ ในขณะเดียวกันก็มีการดูแลรักษาและตัดต้นไม้เป็นประจำทุกปีเพื่อควบคุมสมดุลของธรรมชาติ อย่างไรก็ตามท่านสามารถร้องขอวิวห้องพักแบบวิวทะเลได้เมื่อทำการสำรองห้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักที่ว่างอยู่ในขณะนั้น โดยรวิวารินจะใส่ใจในทุกการร้องขอเพื่อประสบการณ์ในการพักผ่อนที่ดีที่สุดของท่านที่รวิวารินรีสอร์ทแอนด์สปา

  ห้องพักแบบ Beachfront Pool Villa ตั้งอยู่ที่บริเวณหน้าชายหาด สามารถมองเห็นหาดทรายและท้องทะเลที่สวยงามได้อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีห้องพักแบบ Pond Room ที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกันซึ่งใช้เวลาในการเดินไปชายหาดพียงไม่กี่นาที

  ปกติแล้วราคาของห้องพักจะเป็นราคารวมสำหรับ 2 ท่าน ในกรณีที่มีบุคคลที่สามเข้าพักด้วย ท่านสามารถแจ้งกับทางรีสอร์ทเพื่อขอใช้บริการเตียงเสริมได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากแต่บุคคลที่สามเป็นเด็กอายุระหว่าง 2-12 ปีบริบูรณ์ เด็กสามารถเข้าพักได้โดยไม่ต้องใช้บริการเตียงเสริม หากแต่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับอาหารเช้าเท่านั้น

  รวิวารินรีสอร์ทแอนด์สปา ตั้งอยู่บนเกาะลันตาซึ่งอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบร้อนเพียงไม่กี่องศาเหนือเส้นศูนย์สูตร
  มีเพียง 2 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อนในช่วงเดือนพฤศจิกายน-เมษายน และช่วงฤดูฝนในช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม โดยปกติในช่วงฤดูร้อนอุณหภูมิโดยเฉลี่ยจากเดือนมีนาคม-ตุลาคมอยู่ในช่วง 28C - 36C และในช่วงเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์อุณหภูมิโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ 25C - 28C สำหรับช่วงฤดูฝนมีระดับความชื้นสูง ปริมาณฝนที่ตกขึ้นอยู่กับลมมรสุมโดยขึ้นอยู่กับทิศทางและด้วยความไม่แน่นอนนี้อาจทำทำให้มีฝนตกหนักหรือแสงแดดจัดเป็นบางสัปดาห์ในช่วงตลอดเดือนพฤษภาคม-ตุลาคมนี้ 

  เนื่องจากสถานที่ตั้งของรีสอร์ทตั้งอยู่ห่างไกลออกไป แต่ด้วยความห่างไกลนี้เองทำให้เกาะลันตามีบรรยากาศการพักผ่อนที่เงียบสงบมากกว่า มีความหนาแน่นของนักท่องเที่ยวน้อยกว่าพื้นที่อื่นๆอย่าง พัทยา หรือ ภูเก็ต จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นสำหรับการคมนาคมขนส่ง ยังรวมไปถึงการคัดเลือกคุณภาพของวัตถุดิบที่รวิวารินใส่ใจเลือกแต่วัตถุดิบคุณภาพเยี่ยม มาจากหลากหลายท้องที่ เพื่อส่งมอบคุณภาพอาหารชั้นเลิศและการบริการระดับ 5 ดาว สู่ท่าน

  เชฟของเราสามารถเตรียมอาหารที่ปรุงขึ้นเป็นพิเศษ สำหรับผู้ที่มีอาการแพ้ส่วนผสมในอาหาร เช่น  กลูเตน ผลิตภัณฑ์จากนมหรือถั่ว โดยจะเลือกใช้วัตถุดิบทดแทนหรือปรับแก้ไขสูตรอาหารให้เหมาะสมกับอาหารนั้นๆ แต่อย่างไรก็ตามเพื่อการให้บริการที่ดีที่สุดและพนักงานจะได้ตระหนักถึงวัตถุดิบที่ควรหลีกเลี่ยง ขอความกรุณาให้ท่านที่มีอาการแพ้ส่วนผสมในอาหารต่างๆแจ้งกับพนักงานสำรองห้องพักล่วงหน้า เพื่อที่เราจะได้มั่นใจว่าท่านจะได้รับประสบการณ์ในการรับประทานอาหารที่ดีที่สุด

  สำหรับช่วง Green Season ซึ่งเป็นช่วงสั้นๆระหว่างเดือนพฤษภาคมและเดือนตุลาคม ร้านค้าและบริการต่างๆบนเกาะลันตามักจะใช้เป็นช่วงเวลาในการปิดปรับปรุงหรือหยุดพักผ่อนจึงมีร้านค้าที่เปิดบริการในช่วงนี้ไม่มากนัก หากแต่ปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวหลายคนเลือกที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวบนเกาะลันตาในช่วงเวลานี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องการหลีกหนีช่วงที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากหรือเป็นช่วงเวลาที่อากาศร้อนมีแสงแดดเจิดจ้าจนเกินไป ซึ่งการเดินทางมาท่องเที่ยวในช่วง Green Season นี้ ที่รวิวารินยังมีกิจกรรมอื่นๆให้ท่านได้เพลิดเพลินอีกมากมายสำหรับในวันที่ฝนตกที่ไม่สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ อาทิ ผ่อนคลายที่วารินสปา เข้าชั้นเรียนโยคะหรือเรียนมวยไทย ออกกำลังกายที่ Limitless Club สนุกสนานกับเกมส์โต๊ะบอลและโต๊ะพลู เป็นต้น

  บนเกาะลันตามีกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวให้ท่านได้เพลิดเพลินมากมาย อาทิ การเดินเล่นบนชายหาดที่ทอดยาวและนั่งชมดวงอาทิตย์ตกสู่ทะเลที่เส้นขอบฟ้า, เที่ยวชมอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา, เยี่ยมชมบริเวณเมืองเก่าของเกาะลันตา, ทัวร์ดำน้ำตื้นและดำน้ำลึกบริเวณเกาะใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็น เกาะรอก,เกาะมุก หรือเกาะพีพี เป็นต้น

  ภายในรีสอร์ทมีร้าน Bobo Shop ซึ่งเป็นร้านค้าจำหน่ายของที่ระลึกและงานหัตถกรรม ทั้งจากชุมชนท้องถิ่นและสินค้าของที่ระลึกและงานหัตถกรรมพื้นเมืองของไทย นอกจากนี้ยังมีร้านจำหน่ายของที่ระลึกบนเกาะลันตา อาทิ Lanta  Bazar ที่บ้านศาลาด่าน ที่จะเปิดบริการในช่วงบ่ายเป็นต้นไป โดยสามารถใช้บริการรถแท็กซี่หรือลีมูนซีนในการเดินทางไปสู่บ้านสาลาด่านได้

  ตามปกติแล้วสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวที่เกาะลันตาได้ตลอดทั้งปี แต่สำหรับช่วงไฮซีซั่นหรือฤดูกาลท่องเที่ยวของเกาะลันตาคือช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน โดยเป็นช่วงที่มีอากาศดีที่สุดมีแสงแดดตลอดทั้งวันและมีโอกาสที่ฝนจะตกเพียงเล็กน้อย ซึ่งเหมาะสำหรับวันหยุดพักผ่อนริมชายหาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือนธันวาคมจนถึงเดือนมกราคม 

  ต้องขออภัยที่แจ้งให้ทราบว่าทางรีสอร์ทไม่มีบริการให้เช่ารถจักรยานยนต์ เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย หากแต่ท่านสามารถเช่ารถจักรยานยนต์ได้จากร้านค้าที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับรีสอร์ท อย่างไรก็ตามรวิวารินขอแนะนำท่านด้วยความห่วงใย ให้หลีกเลี่ยงการเช่ารถจักรยานยนต์เพื่อมาขับขี่เอง เนื่องด้วยความกังวลด้านทักษะการขับขี่ สภาพท้องถนน ซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ เราจึงขอแนะนำให้ท่านเลือกใช้บริการของรถแท็กซี่หรือรถลีมูนซีนที่ให้บริการโดยผู้ขับขี่ซึ่งมีความชำนาญ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางและเพิ่มช่วงเวลาในให้ท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศและการท่องเที่ยวบนเกาะลันตาให้มากยิ่งขึ้น